پنجشنبه ، 27 دي 1397
کمينه   
تماس با ما

 

آدرس: خرم آباد - میدان 22 بهمن - خیابان شصت متری - خیابان شهید چمران - خیابان شهید جهان آرا - جنب اداره کل ثبت اسناد - اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
کدپستی 6817787856 - صندوق پستی 511
تلفن: 33243665-066 و  33223097-066
دورنگار: 33243669-066

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: سید امین قاسمی

عنوان پست: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

تلفن دفتر: 33243662-066 و 33243663-066

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: زهرا بهاروند

عنوان پست: معاونت میراث فرهنگی
تلفن داخلی: 112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: مهدی بهاروند

عنوان پست: معاونت گردشگری و سرمایه گذاری

تلفن داخلی: 128
تلفن مستقیم: 33215667-066

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: افشین باباحسینی
عنوان پست: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
تلفن داخلی: 131
تلفن مستقیم: 33200343-066
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی: سید مجتبی امیرحسینی
عنوان پست: سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
تلفن داخلی: 144
تلفن مستقیم: 33243668-066
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی: اصغر صحرایی
عنوان پست: رئیس حراست
تلفن داخلی: 139
تلفن مستقیم: 33243664-066

همراه: 09166686781

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: سرهنگ علی نجات کرمی
عنوان پست: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان
تلفن:  33318011-066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی: مسعود نعمتی نیا
عنوان پست: رئیس مجموعه تاریخی قلعه فلک الافلاک
تلفن: 33304090-066 و 33321895-066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی: محمد عزیزی
عنوان پست: سرپرست دانشکده میراث افلاک
تلفن: 33200256-066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی: سیاوش امرایی
عنوان پست: مسئول موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی آخوند ابو
تلفن: 33325108-066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------