دوشنبه ، 29 بهمن 1397
کمينه   
آثار باستانی و تاریخی
تاریخ: 1393/09/15 نظرات: 0 نظر نمایش: 772 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
بنای میرملاس - خرم آباد

این بنا حکومتی به عنوان بلدیه در مرکز شهر خرم آباد در ادامه سبک معماری اواخر قاجاریه در دوره پهلوی اول ساخته شده است. در این اثر نشانه ایی از معماری کاخ سپهسالار تهران" سبک تلفیقی دوره ناصری که تاثیر معماری اروپائیان درایران را می توان دید این سبک برای طرح کاخهای امرا و ساختمانهای مهم حکومتی مورداستفاده قرار می گرفت. تزئینات هندسی با ایجاد کادر بوسیله آجر در حاشیه در های ورودی و پنجره ها در دو نمونه مختلف دیده می شود ، علاوه بر تزئین هندسی، تزئین گیاهی نیز فضای بالای ورودی به کار رفته است .