جمعه ، 02 آبان 1393
کمينه   
لیست مراکز اقامتی

 

لیست هتل ها و مراکز اقامتی خرم آباد

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
1 تخته 2و 3 تخته
1 هتل عطر علیرضا عطر  دو ستاره 1 11 3 50 جنب مصلی 0661-3227039

 
2 هتل شقایق قاسم قاسمی
سعید قاسمی
دو ستاره 4 35 - 82 میدان شقایق 4203390-0661
09163606672
4201066-0661
3 مهمانسرای سراب کیو محمد رجوعی دو    ستاره 1 18 2 50 میدان کیو 3225672-0661
09127988941
3238140-0661
4 هتل کارون حسن نیکنام دو ستاره 6 40 - 86 خیابان شریعتی 2205408-0661 2207384-0661
5 هتل شهرداری خرم آباد پیری دو    ستاره 2 38 2 92 پارک شریعتی 2202227-0661 2213227-0661
6 هتل فردیس محمد صادق یاراحمدی دو ستاره  1 7 6 سه تخته 33 کیلومتر 5 جاده الشتر - روبروی پادگان حمزه 1-3301800-0661
09166613363
3301800-0661
7 هتل ارشیا جبار مشرقی  یک ستاره 2 8 4 سه تخته 30 خ ساحلی دریاچه کیو - روبروی میدان ساکی 3240755-0661
09166611419
3240757-0661
8 هتل سالیز تیموری - مومنی دو    ستاره 4 28   80 میدان امام- 24 متری کاکاوندی 12-4230608-0661  

 

لیست هتل ها و مراکز اقامتی بروجرد

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
1 تخته 2و 3 تخته
1 هتل زاگرس طیوری چهار ستاره - 20 14 84 انتهای خ تختی - تپه چقا 3504901-0662

09166621929

3530040-0662
2 هتل پرشین امیر زنگنه دو ستاره - 6 4 20 میدان کوهنورد - ابتدای خ گلدشت 3514108-0662

09166620862

3514107-0662
3 هتل استقلال پرویز گودرزی یک ستاره 6 14 - 34 خ بهار 2623858-0662

09161620102

2623619-0662

 

 

لیست هتل ها و مراکز اقامتی الیگودرز و ازنا

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
1 تخته 2و 3 تخته
1 هتل آسمان یداله گیلانی

علیرضا توکلی

دو ستاره 2 4 1 14 الیگودرز - خ امام - روبروی دادگستری 2240323-0664

09161641162

2236870-0664
2 هتل جهانگردی الیگودرز اعرابی یک ستاره - 20 - 40 الیگودرز- بلوار شرقی - خ شاهد جنوبی 2223599-0664

9133710166

2228222-0664
3 مجتمع اقامتی یاس سید نبی میرمرادی دو ستاره 2 8 4 48 کیلومتر 1 محور ازنا - اراک 4910229-0663 4910229-0663
4 هتل تخت جمشید احمد صلواتی دو ستاره 3 10 - 23 الیگودرز - خ ولیعصر شمالی 2223599-0664

09133710166

2237425-0664

 

 

لیست هتل ها و مراکز اقامتی دورود

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
1 تخته 2و 3 تخته
1 مهمانسرای شهرداری دورود ابوالقاسم اسماعیلی دو ستاره - 12 2 سه تخته 30 پارک آزادگان 4243000-0665 4231381-0665

 

لیست هتل ها و مراکز اقامتی کوهدشت

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
1 تخته 2و 3 تخته
1 هتل آزادی مهرداد ضرونی  دو ستاره  1  3 6 42 میدان کشاورز 6233984-0663

09163630136

6241752-0663

 

لیست مهمانپذیرهای فعال استان

ردیف نام مهمانپذیر نام بهره بردار نام مدیر درجه مجموع اتاق ها مجموع تخت ها شماره تلفن آدرس
1 فرشاد سیروس فرشاد علی اکبر موسوی درجه 3 8 23 2203872-0661 خرم آباد - خیابان مجاهدین
2 آذربایجان فردین ارجمند فردین ارجمند درجه 2 16 40 - خرم آباد - میدان بسیج
3 گهر قاسم سیف قاسم سیف ممتاز 12 26 2203260-0661
09166612389
خرم آباد - خیابان دکتر شریعتی- روبروی پمپ بنزین
4 شریعتی تاج دولت قلایی سلطان مراد شرفی دو 10 25 09169676844 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب تعاونی 7
5 بیشه حسین محمدی حسین محمدی ممتاز 10 32 09163608159 خرم آباد- روستای بیشه
6 ناصری احمد خان ناصری احمد خان ناصری یک ستاره 17 37 2203003-0661 خرم آباد - خیابان مجاهدین
7 نوید علی محمدی علی محمدی درجه یک 17 39 2622475-0662 بروجرد - میدان شهدا
8 ولیعصر ذبیح اله قاضی عبدالرضا قاضی درجه 3 10 34 - الیگودرز - خیابان ولیعصر شمالی
9 کوثر محمود غضنفری محمود غضنفری درجه یک 9 24 2228400-0664 الیگودرز - خیابان امام (ره)