پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398

بازدید مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از مناطق سیل زده لرستان

بازدید مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از مناطق سیل زده لرستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سرکارخانم رحمان پور مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور درامور خانواده و بانوان ضمن حضوردرمناطق سیلزده استان به ارزیابی حجم خسارات وارده ازسیل فروردین ماه سالجاری دراستان لرستان پرداخت.

دکتر رحمانپور ضمن دیدار با  هنرمندان صنایع دستی بر جدیت و اهتمام کامل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در راستای حمایت و پشتیبانی از خسارت دیده گان اخیر تاکید کرد.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور درامور خانواده و بانوان افزود: گزارش کامل و مستند خسارات وارد شده به کارگاههای صنایع دستی و مشاغل خانگی به دکتر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برای کمک و تسهیل در جبران بخشی از این خسارات ارائه خواهد شد.

دراین بازدید توکلی مدیرکل محترم بهزیستی استان، محمدخانی مدیرکل دامپزشکی، بابا حسینی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان لرستان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور درامور خانواده و بانوان همراهی می کردند.

امتیاز به خبر :