اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

تاریخ: 16 اردیبهشت 1398

رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور: خوشبختانه در فصل سوم کاوش در غار کلدر یافته های خوبی بدست آمده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان؛ دکتر شیرازی رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور در حاشیه بازدید از فصل سوم کاوش در غار کلدر خرم آباد گفت: در این فصل از کاوش یافته های جدیدی در خصوص سنت های ابزارسازی مربوط به دوره پارینه سنگی میانه و جدید بدست آمده است.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور افزود: همچنین در این کاوش به شواهدی در خصوص وضعیت معیشتی و رژیم غذایی در دوره پارینه سنگی دست یافته که با انجام آزمایشات لازم این اطلاعات تکمیل خواهد شد.

دکتر شیرازی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در غارهای تاریخی دره خرم آباد از جمله قمری، کنجی و یافته تصریح کرد: مطمئنا با تجمیع اطلاعات به دست آمده از این غارها سیمای نسبتا کامل و جامعی از وضعیت و استمرار حضور انسان در دره خرم آباد به دست خواهد آمد.

مهندس قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز در این بازدید با ابراز رضایت از تیم کاوش غار کلدر گفت: از رئیس پژوهشکده باستان شناسی خواست نسبت به صدور مجوز ادامه کاوش در غار کلدر پیگیری لازم را بعمل آورد.  

لازم به ذکر است کاوش باستان شناسی در غار کلدر از تاریخ  98/1/6  به سرپرستی دکتر بهروز بازگیر آغاز شده است. 

روتیتر