اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 20 مرداد 1398

بررسی وضعیت خدمات رسانی آبشار آب سفید الیگودرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان جلسه بررسی وضعیت و ساماندهی خدمت رسانی آبشار آب سفید الیگودرز در محل فرمانداری با حضور فرماندار، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، دستگاههای مرتبط و نماینده بخش خصوصی برگزار شد.

مهدی بهاروند معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این خصوص گفت: در این جلسه ضمن بررسی مشکلات منطقه از قبیل نحوه خدمت رسانی به گردشگران، مشکلات مربوط به نحوه خدمت رسانی بخش خصوصی و عدم احداث تاسیسات گردشگری در منطقه توسط سرمایه گذار در سایت آبشار آب سفید مقرر گردید دستگاههای اجرایی شهرستان همکاری لازم را در جهت ارتقای خدمات در این منطقه بعمل آورند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تصریح کرد: همچنین در این جلسه سرمایه گذار متعهد شد ضمن افزایش نظارت بر نیروهای کاری و  ساماندهی نظافت و خدمات رسانی، نسبت به سرمایه گذاری در بخش های اقامتی و پذیرایی اقدام نماید.

روتیتر