اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 12 شهریور 1398

جلسه کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی لرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان سید امین قاسمی از برگزاری جلسه کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان با حضور رئیس انجمن صنفی دفاتر و نماینده دفاتر بخش خصوصی خبر داد .

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت : این جلسه با محوریت بررسی شکایات انجام گرفته از دفاتر، بررسی درخواست تأسیس دفاتر جدید در استان و تصمیم گیری در مورد دفاتر راکد تشکیل گردید.

سید امین قاسمی افزود : در این جلسه پس از بررسی کارشناسان اداره کل، مجوز تأسیس یک دفتر خدمات مسافرتی جدید در شهرستان خرم آباد صادر و در خصوص لغو فعالیت یکی از دفاتر استان که به مدت چند سال راکد مانده بود تصمیم گیری شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در پایان گفت : لازم به ذکر است این کمیته جهت ارزیابی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی استان و همچنین با هدف افزایش عملکرد آنها در راستای خدمات دهی هر چه بهتر به مسافران  به طور مستمر در طول سال و در چند نوبت تشکیل جلسه خواهد داد.

روتیتر