اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 17 شهریور 1398

صدور پروانه بهره برداری 2 واحد اقامتی در شهرستان خرم آباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ سید امین قاسمی از صدور پروانه بهره برداری 2 واحد اقامتی پس از اتمام فعالیت های عمرانی و اخذ مجوزهای قانونی در شهرستان خرم آباد خبر داد .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: دهکده گردشگری سلامت با سرمایه گذاری 100 میلیارد ریال که فاز نخست آن به بهره داری رسید و مرکز اقامتی، پذیرایی رضا 2 واحد اقامتی شهرستان خرم آباد هستند که پروانه بهره برداری آنها صادر شد .

سید امین قاسمی با بیان اینکه از ابتدای امسال کنون 3 مرکز اقامتی به ظرفیت های اقامتی لرستان اضافه شده است افزود: با بهره برداری از این مراکز ، تعداد واحدهای اقامتی استان لرستان به 39 واحد با ظرفیت هزار و 815 تخت می رسد .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اضافه کرد: با احتساب اقامتگاههای بومگردی، ظرفیت اقامتی استان لرستان در حال حاضر 2 هزار و 165 تخت می باشد .

روتیتر