اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 17 آبان 1398

وزیر میراث فرهنگی پیگیر تامین اعتبار جبران خسارت سیل است

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دکتر محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در حاشیه بازدید از خانه افتخار الاسلام از پیگیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای تامین و تخصیص اعتبار در جهت جبران خسارت سیل به آثار تاریخی لرستان خبر داد.

دکتر محمودیان افزود معاونت های مختلف وزارت خانه پیگیر تخصیص اعتبارات برای جبران خسارت در سه حوزه میراث فرهنگی گردشگری هستند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت معاون وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: در حوزه مشاغل خانگی و کارگاه های صنایع دستی بسیاری از مشاغل دچار خسارت شده اند که با توجه به پیش بینی بارش های سال جاری تلاش می کنیم با پی گیری های مسئولان مربوطه و وزارت خانه اعتبارات لازم تخصیص یابد.

روتیتر