اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 17 آبان 1398

جلسه هیات مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جلسه هیات مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور در محل هتل شاپور خواست خرم آباد تشکیل شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: این جلسه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی کشور که در جشنواره فرهنگ اقوام نیز حضور دارند برگزار شد و از همین رو آقای موسوی مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی پاسخگوی مسائل مطرح شده بود.

سید امین قاسمی عنوان داشت: موضوعاتی از قبیل دفاتر بدون مجوز، تسهیلات، آموزش های مورد نیاز، موازی کاری های دستگاه‌های اداری، درآمد پایین دفاتر، ساماندهی دفاتر و تشکل ها و مسائلی از این دست در این نشست مطرح شد و  راهکارهایی مرتبط و مناسب برای حل این مشکلات نیز ارائه گردید.

مهندس قاسمی افزود : بحث گسترش فعالیت‌های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در خارج از کشور و همچنین استفاده ازسامانه های الکترونیکی که خدمات  مربوط را به مسافران ارائه می دهند نیز در این نشست عنوان گردید و دفاتر خدمات مسافرتی نظارت بر این سامانه ها را برای ارائه هرچه بیشتر به مسافران و گردشگران  خواستار شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی در پایان ضمن استقبال از برگزاری جلسات انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بیان داشت : برگزار کردن این قبیل جلسات نه تنها شرایط را برای عنوان نمودن مسائل و مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی محیا می کند بلکه موجبات همدلی و همکاری و همچنین ارائه راهکارهای مناسب را برای رفع موانع و مشکلات فراهم می نماید .

روتیتر