اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 17 آبان 1398

بازدید دکتر محمودیان از غرفه های استان های شرکت کننده در جشنواره ملی فرهنگ اقوام لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دکتر محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت  میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از غرفه های استان های شرکت کننده در جشنواره ملی فرهنگ اقوام لرستان بازدید کرد .

در این بازدید که به مدت سه ساعت به طول انجامید دکتر محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با بازدید از غرفه های استان های شرکت کننده در این جشنواره ضمن صحبت با هنرمندان صنایع دستی از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات این هنرمندان صنایع دستی پرداخت

روتیتر