اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 07 آذر 1398

پلمپ 3 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری غیر مجاز در شهرستان الیگودرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان سید امین قاسمی از پلمپ 3 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهرستان الیگودرز که به صورت غیر مجاز فعالیت داشتند خبر داد .

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان اظهار داشت : این اداره کل در راستای اهداف و وظایف تعریف شده خود و به منظور احقاق حقوق گردشگران و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، عملیات بررسی و شناسایی واحد های خدمات مسافرتی و گردشگری سطح استان را در دستور کار خود قرار داد و پلمپ 3 واحد مذکور نیز به همین علت صورت پذیرفت.

سید امین قاسمی بیان کرد : در ادامه ی جلسات دوره ای که با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان برگزار گردید مقرر شد که تمام دفاتر و واحد های صنفی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند مجوز های لازم را جهت ادامه کار از این اداره کل و سایر دستگاه های اجرایی دریافت نمایند .

مهندس قاسمی افزود : به منظور کمک به دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و رونق و توسعه صنعت گردشگری لرستان این اداره کل با جدیت از فعالیت دفاتر غیر مجاز گردشگری جلوگیری کرده و با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد .

روتیتر