اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 07 آذر 1398

آغاز عملیات استاندارد سازی مراکز اقامتی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان عملیات استاندارد سازی مراکز اقامتی استان با همکاری شرکت مجری طرح آغاز گردید .

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت : با اعلام آغاز طرح تطبیق استاندارد های کیفیت خدمات گردشگری، کلیه مراکز اقامتی و تفریحی سطح استان شامل این طرح بوده و طی بازدید های دوره ای که از این مراکز به عمل می آید، مراکز اقامتی تفریحی موظف به اجرای استاندارد های تعریف شده خواهند شد .

سید امین قاسمی اظهار داشت: این طرح به منظور اجرای رسیدن مراکز اقامتی استان به استانداردهای جهانی انجام می شود و شرکت مطالعات گردشگری پاسارگاد  به عنوان  مجری طرح، با هدف بهره گیری از جدید ترین روش های روز و کارشناسان خبره عملیات استاندارد سازی اماکن و مراکز اقامتی را بر عهده می گیرد .

مهندس قاسمی همچنین بیان داشت: در گام نخست اجرای این طرح تعداد 11 مهمانپذیر، 24 هتل و یک هتل آپارتمان ضمن عقد قرارداد با شرکت مذکور فعالیت های خود را در راستای استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات گردشگری شروع کرده اند .

او در پایان گفت: با اجرای دقیق و کامل  طرح استاندارد سازی، واحد ها و مراکز اقامتی که حد نصاب ها را دریافت کنند مشمول اخذ گواهینامه استاندارد می شوند و برای ادامه فعالیت مشکلی نخواهند داشت .

روتیتر