اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

تاریخ: 10 آذر 1398

2 بنای تاریخی لرستان در فهرست مزایده واگذاری به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ 2 بنای تاریخی استان برای واگذاری به بخش خصوصی در فهرست مزایده عمومی قرار گرفت .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: خانه پور ابوالقاسمی خرم آباد و کاروانسرای چمشک پلدختر از طریق صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی به مزایده گذشته شده است .

سید امین قاسمی با بیان اینکه خانه تاریخی پورابوالقاسمی با کاربری فرهنگی، پذیرایی و کاروانسرای چمشک با کاربری اقامتی، پذیرایی واگذار خواهند شد افزود: بر اساس اسناد واگذاری خانه پور ابوالقاسمی به صورت 5 ساله و کاروانسرای چمشک به صورت 19 ساله واگذار خواهند شد .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بیان داشت: خانه تاریخی پور ابوالقاسمی در محله درب باباطاهر خرم آباد به شماره 11681 و کاروانسری چمشک در کیلومتر 50 آزادراه خرم زال در شهرستان پلدختر به شماره 2119 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند .

لازم به ذکر است آگهی مزایده واگذاری این 2 بنای تاریخی از امروز در روزنامه ایران و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر شده است .

روتیتر