یکشنبه 26 خرداد 1398

بازید معاون میراث فرهنگی کشور از آخرین وضعیت پل کشکان

بازید معاون میراث فرهنگی کشور از آخرین وضعیت پل کشکان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، دکتر عزیزی مدیر کل امور پایگاهها و دکتر احمدی مدیر کل حفظ و احیا بافت ها، بناها و محوطه های تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از پل کشکان بازدید کردند.

دکتر طالبیان در این حاشیه این بازدید گفت: متاسفانه در اثر سیل اخیر پایه قاجاری و طالق الحاقی این پل تخریب گردید و یکی از پایه های مهم آن نیز به خاطر آب شستگی و ضعیف بودن بستر کج شده است.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: با فروکش کردن سیلاب و حفر گمانه ها برای آشنایی با وضعیت زمین شناسی منطقه در مورد امکان بازگرداندن پایه و یا تثبیت آن در وضع فعلی تصمیم گیری خواهد شد.

دکتر طالبیان تصریح کرد: پل کشکان و پل پهلوی که در کنار آن قرار گرفته یک مجموعه و منظر بسیار مهم و دارای اهمیت بوده و بایستی نسبت به تثبیت و استحکام بخشی آنها اقدام نمود.

معاون میراث فرهنگی کشور در خصوص مرمت اضطراری پایه کج شده کشکان نیز گفت: طی این هفته با انجام مشورت های لازم با مدیران و کارشناسان در این خصوص تصمیم گیری شده و نتیجه آن به استان اعلام خواهد شد.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط