یکشنبه 26 خرداد 1398

بازدید کارشناسان معاونت میراث فرهنگی کشور از قلعه فلک الافلاک و پل کشکان .

بازدید کارشناسان معاونت میراث فرهنگی کشور از قلعه فلک الافلاک و پل کشکان .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استلن لرستان؛ سید امین قاسمی از بازدید بازدید کارشناسان و مشاوران معاون میراث فرهنگی کشور از قلعه فلک الافلاک و پل کشکان خبر داد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: به منظور پایش و بررسی قلعه فلک الافلاک و پل کشکان و پیرو سفر دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور سه نفر از کارشناسان و مشاوران معاونت میراث فرهنگی کشور با تخصص سازه و گرایش های مختلف از این آثار بازدید کردند.

مهندس قاسمی افزود: در این بازدید اخرین رانش تپه و بنای قلعه فلک الافلاک از نظر سازه ای و همچنین وضعیت پایه پل تاریخی کشکان مورد بررسی قرار گرفت.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در پایان تصریح کرد: در این بازدید مقرر شد به منظور شروع مرمت های اضطراری در این دو اثر پس از بررسی مرمت های قبلی، طرح حفاظت اضطراری قلعه فلک الافلاک و پل کشکان به استان ابلاغ گردد.

امتیاز به خبر :