پنجشنبه 28 شهریور 1398

آزمون جامع گردشگری در لرستان برگزار شد

آزمون جامع گردشگری در لرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان؛ همزمان با سراسر کشور آزمون جامع دوره های آموزشی گردشگری در مرکز جهاد نشگاهی خرم آباد نیز برگزار شد .

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه در این آزمون 102 داوطلب شرکت کردند اظهار داشت: آزمون جامع دوره های آموزشی گردشگری در سه گروه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان طبیعت گردی در راستای تعیین میزان توانایی علمی فراگیران برگزار می شود .

بهاروند اضافه کرد : قبول شدگان این آزمون جهت دریافت کارت راهنمای گردشگری و یا مجوز مدیریت فنی بند ب به معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی خواهند شد تا در بازار کار حوزه گردشگری مشغول فعالیت شوند.

امتیاز به خبر :