پنجشنبه 28 شهریور 1398

صنایع دستی

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان سلسله

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان سلسله

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهر الشتر خبر داد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این خصوص گفت: به مناسبت هفته بسی...
حضور هنرمندان صنایع دستی لرستان در جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی

حضور هنرمندان صنایع دستی لرستان در جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از حضور هنرمندان صنایع دستی لرستان در جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی دانشگاه شریف خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری...
برگزاری دوره آموزشی آیینه کاری در شهرستان ازنا

برگزاری دوره آموزشی آیینه کاری در شهرستان ازنا

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره آموزشی آیینه کاری در شهرستان ازنا خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و...
برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا

برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا

  به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره آموزش قلمزنی در شهرستان ازنا خبر داد.  مدیرکل میراث فر...
برگزاری دوره پیشرفته آموزش به بافی گلیم در شهرستان سلسله

برگزاری دوره پیشرفته آموزش به بافی گلیم در شهرستان سلسله

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره پیشرفته آموزش به بافی گلیم در شهرستان سلسله خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صن...
صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان

صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از صدور 466 گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در استان لرستان خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این خصو...
گزارشی از نقش برند سازی در توسعه صنایع دستی

گزارشی از نقش برند سازی در توسعه صنایع دستی

در ادامه سلسله آموزش های شاغلین صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، لرستان میزبان کارگاه آموزشی برند و برندسازی در صنایع دستی بود. در حاشیه این کارگاه فرصتی دست داد تا با دکتر دادوند دکترای اموربازرگانی و مد...
برگزاری دوره آموزش گره چینی در شهرستان بروجرد

برگزاری دوره آموزش گره چینی در شهرستان بروجرد

  به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره آموزش گره چینی در شهرستان بروجرد خبر داد.  مدیرکل میرا...
برگزاری دوره مقدماتی و  پیشرفته گلیم بافی در شهرستان دوره چگنی

برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته گلیم بافی در شهرستان دوره چگنی

  به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ سید امین قاسمی از برگزاری دوره مقدماتی و  پیشرفته گلیم بافی در شهرستان دوره چگنی خبر داد. ...
برگزاری کارگاه آموزشی برندسازی در محصولات صنایع دستی

برگزاری کارگاه آموزشی برندسازی در محصولات صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان؛ کارگاه آموزشی برندسازی در محصولات صنایع دستی استان برگزار شد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این باره گفت: در ادامه سلسله آموزش های م...